สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเช่ารถ

ลูกค้าสามารถตอดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับรถและค่าบริการอัตราค่าบริการ รวมถึงสิ่งอื่นๆได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Call Now (+66)8-4653-3377, (+66)8-9495-5559,(+66)2-373-5919

ขั้นตอนการให้บริการเช่ารถ

เรามีขั้นตอนที่ง่ายต่อการให้บริการของลูกค้า เพื่อสะดวกในการบริการ รวด เร็ว ทันใจ นะค่ะ

 

เลือกรถที่เช่า

ลูกค้าสามารถค้ณหาเลือกรถตามที่ต้องการเช่า เรามีให้ลูกค้าเลือกหลายรุ่นตามความต้องการ.

 

ทำสัญญาเช่า

ลูกค้าทำสัญญาการเช่ารถ ตามที่ตกลงเรื่องระยะเวลาการเช่า เรื่องประกันอุบัติเหตุของรถยนต์.

 

อนุมัติการเช่ารถ

หลังจากที่ลูกค้าทำเรื่องสัญญาเรียบร้อบแล้ว ลูกค้าสามารถนำรถยนต์ที่เช่าใช้บริการได้เลยค่ะ.